Belbo.cz

admin

Právo na účast spolků při povolování staveb potvrdil Nejvyšší správní soud

Na konci června letošního roku rozhodl Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) důležitý právní spor, na jehož vyřešení jsme čekali od roku 2018. Odpověděl na otázku, zda mohou být ekologické spolky účastníkem stavebního řízení v situaci, kdy stavební úřad rozhoduje o ochraně přírody na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Typicky se v současné době může jednat …

Právo na účast spolků při povolování staveb potvrdil Nejvyšší správní soud Pokračovat ve čtení »

DOL je mrtev! Krajina podél českých řek bohužel nejspíš také.

Ve středu 8. února 2023 schválila Vláda ČR návrh na zrušení tzv. územní rezervy pro záměr vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (DOL). Splnila tím jeden z bodů svého programového prohlášení. V médiích byl tento krok prezentován jako další vítězství nad (zlo)prezidentem Milošem Zemanem. Symbolické vítězství, které nejen ochrání českou krajinu před devastací, ale …

DOL je mrtev! Krajina podél českých řek bohužel nejspíš také. Pokračovat ve čtení »

Význam stability ve státní službě

Úvod Státní službu v České republice (dále jen ČR) bychom mohli označit jako dlouho nechtěné dítě. Její příchod na svět byl přitom nejen dlouhý, ale byl také plný vynucených kroků a ve finále byl rovněž zatížen schválením mnoha ne právě šťastných kompromisů. I když byla první právní úprava k zavedení státní služby v ČR přijata již v roce 2002[1], …

Význam stability ve státní službě Pokračovat ve čtení »

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) se letos nejen úspěšně narodil, ale má za sebou také pomyslný křest v podobě mezirezortního připomínkového řízení (MPŘ) a biřmování ve Strakově akademii, kde jej projednala a doporučila Legislativní rada vlády a následně požehnala, resp. schválila sama Vláda ČR. Nyní jej čeká další cesta legislativním procesem na půdě Parlamentu …

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem Pokračovat ve čtení »

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti?

Úvod Téma lobbingu není pro veřejnou správu v České republice (dále jen ČR) novým tématem. Opakovaně se objevuje po roce 1989, častěji pak v průběhu dvou posledních desetiletí. Lze přitom vypozorovat, že diskuze o něm bývá nezřídka spojena s diskuzí o korupčních jevech v české společnosti. Jako zajímavost lze zmínit, že lobbing se v ČR stal také vděčným námětem pro …

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti? Pokračovat ve čtení »

Soumrak řemesel

Staré české přísloví praví, že „řemeslo má zlaté dno“. V posledních letech se mi toto přísloví vybavuje stále častěji. Vždy, když mne prošlapaná podrážka nebo sešlapané podpatníky mých polobotek zavedou do dílny ševce na Korunní ulici v Praze, kladu si otázku, jak dlouho mi ještě osud dopřeje využívat jeho perfektní a neuvěřitelně rychlé služby. Po opakovaně negativních zkušenostech …

Soumrak řemesel Pokračovat ve čtení »

Příběh české inflace

Úvod Pojem inflace není pojmem spojeným pouze s oblastí ekonomiky. Jazykově vychází z anglického výrazu „to inflace“, což znamená nafouknout. S inflací se tak setkáváme v kosmologii, kde představuje jednu z možností vývoje vesmíru především v jeho rané fázi představované exponenciálním rozpínáním, nebo o inflaci také občas hovoříme v souvislosti s přehnaným a nedůvodným tlakem na zvyšování počtu akademických titulů ve společnosti. V takovém …

Příběh české inflace Pokračovat ve čtení »

Personální principy státní služby a dobré vládnutí

Úvod Celá oblast veřejné správy, potřebuje mít garantovánu nejenom vysokou míru odbornosti osob, kteří ji jménem státu a ve prospěch společnosti vykonávají, potřebuje také garanci stability. Stálost, trvalost a nepřerušitelnost lze proto považovat za významné atributy dobré veřejné správy každého demokratického státu. V případě finanční správy se význam odbornosti a stálosti ještě zesiluje, protože jejím …

Personální principy státní služby a dobré vládnutí Pokračovat ve čtení »

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan?

Víte, co nebo kdo je “vlastník technické nebo dopravní infrastruktury”? A víte, jakou roli hraje při povolování staveb? Pokusím se vám to vysvětlit. Když potřebujete povolení stavby, nestačí vám jenom rozhodnutí stavebního úřadu. Potřebujete také vyjádření organizací, které mají zákonné pověření starat se o silnice, vodní toky, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, elektrovody, plynovody a další …

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan? Pokračovat ve čtení »