Belbo.cz

Vladimír F. Mana

Pomozme handicapovanému Martinovi

Život každého z nás se může změnit doslova v okamžiku. Nejsem fatalista, uvědomuji si však, že stejně jako píle, pracovitost, schopnosti nebo dovednosti ovlivňují náš život také štěstí a smůla. Nebo také neštěstí. Martin je člověk, kterého potkalo neštěstí. Pracovní úraz při práci v lese, který nezavinil, jehož následky si však ponese po celý zbytek života. Strom, který […]

Pomozme handicapovanému Martinovi Read More »

Útok na ČIŽP neústavním přílepkem

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vznikla v roce 1991 jako důležitý orgán veřejné moci, jehož účelem bylo integrovat do té doby samostatné inspekce působící v některých složkách životního prostředí (konkrétně se jednalo o Státní vodohospodářskou inspekci, Státní technickou inspekci ochrany ovzduší a Lesnickou a dřevařskou inspekci) do celostátně působící organizační složky státu. Tento krok se stal jedním

Útok na ČIŽP neústavním přílepkem Read More »

Právo na účast spolků při povolování staveb potvrdil Nejvyšší správní soud

Na konci června letošního roku rozhodl Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) důležitý právní spor, na jehož vyřešení jsme čekali od roku 2018. Odpověděl na otázku, zda mohou být ekologické spolky účastníkem stavebního řízení v situaci, kdy stavební úřad rozhoduje o ochraně přírody na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Typicky se v současné době může jednat

Právo na účast spolků při povolování staveb potvrdil Nejvyšší správní soud Read More »

DOL je mrtev! Krajina podél českých řek bohužel nejspíš také.

Ve středu 8. února 2023 schválila Vláda ČR návrh na zrušení tzv. územní rezervy pro záměr vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (DOL). Splnila tím jeden z bodů svého programového prohlášení. V médiích byl tento krok prezentován jako další vítězství nad (zlo)prezidentem Milošem Zemanem. Symbolické vítězství, které nejen ochrání českou krajinu před devastací, ale

DOL je mrtev! Krajina podél českých řek bohužel nejspíš také. Read More »

Význam stability ve státní službě

Úvod Státní službu v České republice (dále jen ČR) bychom mohli označit jako dlouho nechtěné dítě. Její příchod na svět byl přitom nejen dlouhý, ale byl také plný vynucených kroků a ve finále byl rovněž zatížen schválením mnoha ne právě šťastných kompromisů. I když byla první právní úprava k zavedení státní služby v ČR přijata již v roce 2002[1],

Význam stability ve státní službě Read More »

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) se letos nejen úspěšně narodil, ale má za sebou také pomyslný křest v podobě mezirezortního připomínkového řízení (MPŘ) a biřmování ve Strakově akademii, kde jej projednala a doporučila Legislativní rada vlády a následně požehnala, resp. schválila sama Vláda ČR. Nyní jej čeká další cesta legislativním procesem na půdě Parlamentu

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem Read More »

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti?

Úvod Téma lobbingu není pro veřejnou správu v České republice (dále jen ČR) novým tématem. Opakovaně se objevuje po roce 1989, častěji pak v průběhu dvou posledních desetiletí. Lze přitom vypozorovat, že diskuze o něm bývá nezřídka spojena s diskuzí o korupčních jevech v české společnosti. Jako zajímavost lze zmínit, že lobbing se v ČR stal také vděčným námětem pro

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti? Read More »

Soumrak řemesel

Staré české přísloví praví, že „řemeslo má zlaté dno“. V posledních letech se mi toto přísloví vybavuje stále častěji. Vždy, když mne prošlapaná podrážka nebo sešlapané podpatníky mých polobotek zavedou do dílny ševce na Korunní ulici v Praze, kladu si otázku, jak dlouho mi ještě osud dopřeje využívat jeho perfektní a neuvěřitelně rychlé služby. Po opakovaně negativních zkušenostech

Soumrak řemesel Read More »

Příběh české inflace

Úvod Pojem inflace není pojmem spojeným pouze s oblastí ekonomiky. Jazykově vychází z anglického výrazu „to inflace“, což znamená nafouknout. S inflací se tak setkáváme v kosmologii, kde představuje jednu z možností vývoje vesmíru především v jeho rané fázi představované exponenciálním rozpínáním, nebo o inflaci také občas hovoříme v souvislosti s přehnaným a nedůvodným tlakem na zvyšování počtu akademických titulů ve společnosti. V takovém

Příběh české inflace Read More »