Belbo.cz

Vladimír F. Mana

Povodně jako účinný strašák

Koncem měsíce srpna jsme se na zpravodajském serveru aktualne.cz  mohli dočíst, že „odtržení Jarošova může zdržet opatření proti velké vodě“. Objednatel článku spolu s autorem textu neváhali využít citlivé téma protipovodňové ochrany pro ovlivnění názoru veřejnosti před hlasováním o osamostatnění obce Jarošov. Víme, že v novinářské práci víc než jinde platí staré známé přísloví o „účelu, který […]

Povodně jako účinný strašák Read More »

Komu prospěje štěrkovna „za humny“ Uherského Ostrohu?

Široké údolí řeky Moravy je bohaté nejenom díky kvalitním zemědělským půdám, je bohaté také svými zásobami nerostných surovin. Až 25 metrů mocné štěrkové náplavy byly v historii zdrojem stavebního materiálu od Hodonína až po Olomouc. V současné době tento „skrytý poklad“ dále láká investory, kteří dobře vědí, že z jednoho hektaru mohou vytěžit desítky miliónů korun. Neptají se

Komu prospěje štěrkovna „za humny“ Uherského Ostrohu? Read More »

O stromech a lidech

Existují rozhodnutí, která ovlivňují podobu a obyvatelnost míst, ve kterých žijeme, na velmi dlouhá období. Přirozeně s touto skutečností počítají lesníci, zahradníci a všechny profese, které pracují se stromy. I relativně krátkověké stromy totiž mohou žít déle, než většina z nás „synů Adamových a dcer Eviných“. Nejenom vlastníci a správci lesů, ale také vlastníci a

O stromech a lidech Read More »

Potřebujeme rychlostní silnici R55?

Před několika dny proběhla médii informace, že příprava výstavby rychlostní silnice R55 od Moravského Písku do Rohatce nabere další zpoždění. Důvodem je úspěšná žaloba ekologické organizace Děti Země u Nejvyššího správního soudu v Brně. Zdržení stavby tohoto úseku rychlostní silnice R55 může být příčinou, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR přeruší také

Potřebujeme rychlostní silnici R55? Read More »

Zmizí skutečně Šumava ze světového seznamu?

Dnešní příspěvek redaktora Pavla Barocha na serveru aktualne.cz s názvem „Ze světového seznamu mizí jeden národní park: Šumava“ je v mnoha směrech pozoruhodný. Pozoruhodný jako příkladná ukázka zkresleného informování veřejnosti. Pozoruhodný jako ukázka demagogické a nejspíš i záměrně zkreslované práce s informacemi. A každopádně pozoruhodný také jako ukázka velmi špatné novinářské práce. Pokusí se vám

Zmizí skutečně Šumava ze světového seznamu? Read More »

Švec a jeho kopyto

Tak jsem se těšil, že si na včerejší besedě na téma „Jak ovlivňuje znečištěné ovzduší naše zdraví“ poslechnu výsledky špičkových vědeckých prací. Těšil jsem se, bohužel, marně. Pro informace, že se mám bát bydlet v Ostravě, jsem do Malostranské besedy, kde Zelený kruh tuto akci pořádal, skutečně nepřišel. Také jsem nepřišel poslouchat spekulace typu: „Nemáme

Švec a jeho kopyto Read More »

Matematické hříčky s čísly stav ovzduší v Moravskoslezském kraji nezlepší

„Topte lépe, radila lidem v kraji speciální kampaň. Podle dostupných údajů však místní domkaři zatěžují ovzduší méně než lidé z jiných krajů.“ Těmito slovy uvádí svůj článek s názvem „Topíme lépe než v jiných krajích, říkají statistiky“ redaktorka MfD Žaneta Motlová. Uvádí přitom, že Moravskoslezský kraj produkuje z domácích topenišť ročně 1497 tun polétavého prachu,

Matematické hříčky s čísly stav ovzduší v Moravskoslezském kraji nezlepší Read More »

Novináři v čase lží a podvodů

Důvěryhodnost, slušnost a serióznost jsou důležité stavební kameny novinářské etiky. Tedy minimálně autoři Etického kodexu novináře z roku 1998 si to mysleli, když tento kodex psali. Odpověď na otázku, zda mohou novináři podvádět, lhát a manipulovat pod záminkou „hledání informací“, které pak slouží tzv. „veřejnému zájmu“, by ve slušné společnosti měla být zcela jednoznačná: „Nemohou!“

Novináři v čase lží a podvodů Read More »

Veřejná debata dle scénáře Zeleného kruhu

V pátek 4. listopadu 2011 proběhla v Praze veřejná debata na téma zákon o Národním parku Šumava. Kdo tam byl, jistě pochopil, jak si slovo „debata“ vysvětlují zástupci Zeleného kruhu, který tuto akci organizoval. A jak je jistě známo, je Zelený kruh organizací, která zastřešuje mnoho nevládních organizací. Je tedy zřejmé, že přístup zástupců Zeleného kruhu reprezentuje

Veřejná debata dle scénáře Zeleného kruhu Read More »

Šumavo, Šumavo!

Lidé připravující začátkem devadesátých let Zákon o ochraně přírody a krajiny vytvořili legislativní předpis, který jsme poměrně dlouho dávali za vzor pokrokového právního předpisu ve Evropě. Je pravdou, že kdo zná legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny jiných evropských zemí, musí uznat, že český zákon myslel na celou řadu fenoménů (především v oblasti ochrany krajiny), kterými

Šumavo, Šumavo! Read More »