Belbo.cz

Vladimír F. Mana

Poradce ministra dopravy

Metody používané v byznyse se díky ministrům za politickou stranu Věci veřejné dostávají do vysoké politiky. Dnešní informace, že ministr dopravy Vít Bárta zaměstnal jako svého poradce dlouholetého předsedu Dětí Země Miroslava Patrika, je ukázkou, jak se dá „komunikovat“ s problematickými lidmi. A to podle zásady „nemůžeš-li protivníka porazit, snaž se ho koupit“. A v …

Poradce ministra dopravy Pokračovat ve čtení »

Lesnický park Křivoklátsko

Je založení Lesnického parku Křivoklátsko aktivitou směřující proti vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, jak jsme se v posledních týdnech měli možnost dočíst v Ekolistu? Možná ano. Měli bychom se ale spíše ptát, zda to náhodou není správně. Zda vůle vlastníků a hospodářů chránit lesní porosty nad rámec lesního zákona není důležitější a pro společnost mnohem levnější, …

Lesnický park Křivoklátsko Pokračovat ve čtení »

Komentář k petici „Zachraňme stromy“ a k návrhu novely vyhlášky MŽP

V pátek 7. května 2010 proběhl v publicistické části večerního pořadu Ozvěny dne rozhovor na téma petice „Zachraňme stromy“. V rozhovoru zaznělo několik informací, ke kterým si dovolím následující komentář. Předně bylo v rozhovoru zmíněno, že na konci minulého roku došlo chybou při novelizaci Zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Zákon“) ke zmírnění ochrany stromů, a to …

Komentář k petici „Zachraňme stromy“ a k návrhu novely vyhlášky MŽP Pokračovat ve čtení »

Předvolební inspirace pro politické strany, aneb jak chceme chránit ŽP

Životní prostředí chceme chránit od rána do večera. Někdy ani nepůjdeme spát. Všechny, včetně starostů v Beskydech a babiček na Hrčavě, naučíme vyplňovat složité formuláře Státního fondu životního prostředí a využít každý eurocent pro lepší třídění odpadů, zateplování domů a čištění odpadních vod. Vysadíme tisíce kilometrů biokoridorů, obnovíme zanedbané sady a vinice a vyženeme z České …

Předvolební inspirace pro politické strany, aneb jak chceme chránit ŽP Pokračovat ve čtení »

Konfucius a daleké cesty

„Ctihodní lidé nepodnikají daleké cesty“, prohlásil kdysi Konfucius. Důsledky této zásady, která byla ve staré Číně po mnoho století přísně dodržována, vedly například k tomu, že Ameriku „objevili“ Evropané, byť měli Číňané již na konci prvního tisíciletí obrovské loďstvo, kterým by byli schopni nejenom dosáhnout, ale pravděpodobně i kolonizovat významnou část americké pevniny. Konfuciův výrok …

Konfucius a daleké cesty Pokračovat ve čtení »

Tanečky kolem Šumavy

V posledních týdnech je zase „živo“ kolem Národního parku Šumava. Senátoři píší premiérovi, Správa národního parku je nebývale aktivní, v médiích se objevují stanoviska odborníků velkých nevládních organizací. A v celém tom bujarém klokotu mi chybí jediné, bohužel to nejpodstatnější – seriózní odborná diskuze. Ta se v našich sdělovacích prostředcích objevuje velice poskrovnu. Listujíce v …

Tanečky kolem Šumavy Pokračovat ve čtení »

Vynucené zákony

Všimli jste si, jak často se v posledních měsících objevuje argument, že pokud jako Česká republika nepřijmeme nějaký zákon, budeme za to pohnáni k Evropskému soudnímu dvoru a následně tvrdě finančně trestáni, a to tak dlouho, dokud se nepodvolíme? Určitě nemůže nikdo tvrdit, že by Česká republika měla málo zákonů, že by naše Sbírka zákonů …

Vynucené zákony Pokračovat ve čtení »

Hranice odpovědnosti

„Náměstek ministra dopravy straší ekology likvidačními žalobami“, hlásí domácí periodika. Ještě nedávno nepředstavitelný výrok státního úředníka je najednou vnímán jako skutečná hrozba. Hrozba, že přestanou existovat některé nevládní neziskové organizace, které v posledních letech více či méně aktivně vystupovaly proti budování velkých liniových staveb, se najednou může zdát reálnou. Je vůbec nějaký oprávněný důvod postupovat …

Hranice odpovědnosti Pokračovat ve čtení »

Mezinárodní konference Europarc 2007

Na tiskové konferenci v závěru mezinárodního setkání Europarc 2007 v Českém Krumlově zaznělo, že mezi přednosti České republiky patří kvalitní zákon o ochraně přírody a dobře zmapovaná a aktualizovaná síť informací o cenných územích. O skutečnosti, že byl zákon o ochraně přírody a krajiny přijatý v roce 1992 pokrokovým dokumentem, není potřeba pochybovat. Zůstal však …

Mezinárodní konference Europarc 2007 Pokračovat ve čtení »

Kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“

Kniha presidenta Václava Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“ je na pultech knihkupectví již delší dobu. Reakce, které vyvolala, pokrývají široké spektrum emocí i racionálních úvah. Vzhledem k tématu a vzhledem ke kritickému tónu knihy se dalo očekávat, že tomu tak bude. Knihu jsem si se zájmem přečetl (což řada jejích kritiků nepovažovala vůbec za důležité) …

Kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ Pokračovat ve čtení »