Státní agentura ochrany přírody a krajiny

Zrušení správ chráněných krajinných oblastí a vytvoření jednoho centrálně řízeného orgánu státní správy s názvem „Státní agentura ochrany přírody a krajiny“ není novou myšlenkou. Již v roce 2003 se pokoušelo vedení tehdejší Správy chráněných krajinných oblastí ČR prosadit podobnou změnu do zákona. Po nepromyšleném a nekoncepčním kroku bývalého ministra životního prostředí Libora Ambrozka, kterým připojil […]

Státní agentura ochrany přírody a krajiny Read More »