Belbo.cz

Automaticky generovaný rozsudek

Zkuste si to představit! Soudíte se se sousedem, soudíte se se státem nebo dokonce stojíte před soudem v roli obžalovaného z trestného činu. A soudu trvá měsíce nebo dokonce celé roky, než rozhodne. Několik let zkaženého života, říkáte si. A nejste přitom v takové situaci sami. Mnoho let v České republice posloucháme příběhy o pomalém rozhodování soudů všeho druhu. Proč tedy s tím zoufalým stavem neudělat něco zásadního? Něco přímo revolučního! Proč třeba nestanovit zákonem, že každý soud musí rozhodnout ve stanovené lhůtě? A proč současně zákonem nestanovit “FIKCI ROZSUDKU” nebo, chcete-li, “AUTOMATICKY GENEROVANÝ ROZSUDEK”? Že by takový rozsudek mohl být nespravedlivý? No a co? Hlavní přece je, že bude rozhodnuto rychle. Ostatně, laskavý čtenář jistě promine, ale v Česku se přece už hodně dlouho traduje, že “k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek”.

Pokud vám tato krátká úvaha připadá jako naprostý nesmysl, tak se, prosím, zamyslete, zda je v pořádku, že se nejen Ministerstvo pro místní rozvoj, ale především někteří zákonodárci snaží uzákonit “automaticky generované stavební povolení”. Podle mne to je velmi špatná cesta k vyřešení aktuálních problémů ve stavebních řízeních.