Belbo.cz

Bláboly z Práva a z komory

Víte, co to je “abiotický tvor”? Nevíte? Nic si z toho nedělejte. On to pravděpodobně neví nikdo. Tedy kromě prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska, který takové bláboly publikuje na stránkách deníku Právo. Mimo jiné tam pan prezident také tvrdí, že si MŽP “vzalo zemědělce jako rukojmí a že mediálními ataky znemožnilo zemědělcům jakoukoli obranu před škůdcem” s názvem hraboš polní.

Jinými slovy nám pan Jandejsek sděluje, že on sám považuje sypání jedu STUTOX II na pole nejenom za správný, ale dokonce za jediný možný postup v případě výskytu hrabošů na českých polích. To je názor jako vystřižený z Rudého Práva z poloviny 70. let minulého století. A nepřijde mu to dokonce divné ani v případě, kdy napíše text, ve kterém mimo jiné zmiňuje kvalitu potravin a zdravé životní prostředí. Pravděpodobně jej ani na chvíli nenapadlo, že MŽP je povinno upozorňovat veřejnost na rizika kolize s platnými zákony této země, zvláště pak v případech, kdy tak nekonají profesionálně placení představitelé organizací typu Agrární komory. Za takové upozornění by měli běžní zemědělci MŽP pochválit, protože je ochránilo před naprosto zbytečnými sankcemi. Vzhledem ke skutečnosti, že MŽP nemá kompetence zakázat ani povolit používání jedů na českých polích a ani nestanovuje pravidla zemědělského hospodaření v české krajině, jsou snahy zemědělských svazů přehazovat zodpovědnost za kalamitní přemnožení hrabošů a za způsobené škody na MŽP naprosto trapným pokusem vykřičet si ze státního rozpočtu další miliardy k těm desítkám miliard korun, které jim stát v rámci dotační politiky každoročně rozdá.

Kriminalizaci MŽP výrokem o braní rukojmích je proto nutné považovat nejen za hloupé sdělení pana Jandejska, ale především za naprosto skandální vyjádření představitele významné profesní komory. Ta svým amatérským přístupem k řešení mimořádné situace kalamitního přemnožení hrabošů, o které věděla mnoho měsíců před tím, než začala veřejně prosazovat plošnou povrchovou aplikaci jedu na pole, nezajistila zemědělcům kvalitní informační a poradenské služby a dnes hystericky útočí na každého, kdo ji nutí dodržovat platné zákony České republiky.