Belbo.cz

Cenzor poetické okénko

Jsou po staletí stejní
Cenzoři myšlení
Drzí a neochvějní
Jak dveře vězení

Když zakazují knihy
A neváhají směle
Určovat, co lze čísti
Ve jménu spasitele

Dnes je to šutovina
Pozítří jiná víra
Co jako rakovina
Svobodu rozežírá