Belbo.cz

Dobrá zpráva pro starosty obcí

Starostové obcí, kteří realizují veřejné zakázky, mohou být zase o něco klidnější a někteří možná i spokojenější. Ukazuje se, že přístup policie k posuzování povinností starostů při správě obecního majetku začíná být méně přísný. Poslední kauza z malé obce na Uherskohradišťsku to potvrzuje minimálně pro území Zlínského kraje. Bývalá starostka tam několik dní před termínem realizace stavební zakázky uzavřela dodatek ke smlouvě, kterým konečný termín realizace prodloužila a umožnila tak dodavatelské firmě vyhnout se smluvní pokutě, která činila 10000,- Kč za každý den prodlení. Ve výsledku tak ušetřila dodavatelské firmě 80000,- Kč. Podle policie bylo vše v pořádku a starostka postupovala zcela v souladu se zákonem.

Tedy, milé starostky a milí starostové, až se příště dostanete do situace, kdy vaši dodavatelé budou mít problém s dodržením smluvních termínů, neváhejte uzavírat dodatky ke smlouvám a posouvat konečné termíny realizace stavebních a jiných prací, a to bez ohledu na smluvní sankce, které jste sjednali ve smlouvě o dílo. Vaši smluvní dodavatelé vám budou určitě vděční a v nejednom případě vaši „vstřícnost“ bezesporu náležitě ocení.