Belbo.cz

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan?

Víte, co nebo kdo je “vlastník technické nebo dopravní infrastruktury”? A víte, jakou roli hraje při povolování staveb? Pokusím se vám to vysvětlit.

Když potřebujete povolení stavby, nestačí vám jenom rozhodnutí stavebního úřadu. Potřebujete také vyjádření organizací, které mají zákonné pověření starat se o silnice, vodní toky, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, elektrovody, plynovody a další technické objekty, které jsou označovány oním pojmem “technická a dopravní infrastruktura”. V těchto případech se nejedná o státní úřady. Jsou to velmi často obchodní korporace (akciové společnosti a jiné typy organizací), pro které platí jiná pravidla než pro správní orgány. Bez jejich “razítka” se ale v případě, kdy žádáte o povolení stavby, neobejdete. A v případě jedné stavby potřebujete takových razítek 8 až 30.

Pokud si někdo myslí, že mu nový stavební zákon schválený minulou poslaneckou sněmovnou především hlasy ANO a SPD umožní získat povolení pouze rozhodnutím stavebního úřadu a nebude k tomu potřebovat žádná další razítka, tak se hluboce mýlí. Těch 8 až 30 razítek od vlastníků technické nebo dopravní infrastruktury bude potřebovat i nadále a bude je muset na stavební úřad přinést společně s žádostí o povolení stavby. Nový stavební zákon v této oblasti stavebníkům nic nového nepřináší. Stavebník bude dál “obíhat” správce plynovodů, elektrovodů, podniky Povodí, správce silnic a další organizace, a bude je žádat o souhlas s realizací jeho stavby. A stejně jako dnes bude na tato vyjádření čekat. V těchto případech totiž nový stavební zákon uvedené organizace nijak nenutí vyjádřit se v zákonem stanovené lhůtě, dokonce jim ani neukládá povinnost připojit se na tzv. portál stavebníka a umožnit tak digitalizaci vyřizování těchto několika desítek vyjádření.

Je jisté, že si žádný stavební úřad nedovolí povolit stavbu, pokud nebude mít k dispozici souhlas těchto organizací. Zajištění těchto souhlasů je ale i podle nového stavebního zákona zcela na stavebníkovi. Heslo o “jednom razítku”, které jsme v posledních letech i v posledních dnech mohli z úst propagátorů nového stavebního zákona opakovaně slyšet, není tedy nic jiného než snaha obalamutit veřejnost líbivým sloganem. Sloganem, který byl od počátku naprosto nepravdivý. Text nového stavebního zákona je toho nejlepším důkazem. Doufejme proto, že se současné vládě podaří nový stavební zákon opravit i v částech, které se týkají těchto dalších několika desítek “razítek”.

(Praha, 15. května 2022)