Belbo.cz

Články a názory

Význam stability ve státní službě

Úvod Státní službu v České republice (dále jen ČR) bychom mohli označit jako dlouho nechtěné dítě. Její příchod na svět byl přitom nejen dlouhý, ale byl také plný vynucených kroků a ve finále byl rovněž zatížen schválením mnoha ne právě šťastných kompromisů. I když byla první právní úprava k zavedení státní služby v ČR přijata již v roce 2002[1], …

Význam stability ve státní službě Pokračovat ve čtení »

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) se letos nejen úspěšně narodil, ale má za sebou také pomyslný křest v podobě mezirezortního připomínkového řízení (MPŘ) a biřmování ve Strakově akademii, kde jej projednala a doporučila Legislativní rada vlády a následně požehnala, resp. schválila sama Vláda ČR. Nyní jej čeká další cesta legislativním procesem na půdě Parlamentu …

Jednotné environmentální stanovisko na prahu cesty parlamentem Pokračovat ve čtení »

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti?

Úvod Téma lobbingu není pro veřejnou správu v České republice (dále jen ČR) novým tématem. Opakovaně se objevuje po roce 1989, častěji pak v průběhu dvou posledních desetiletí. Lze přitom vypozorovat, že diskuze o něm bývá nezřídka spojena s diskuzí o korupčních jevech v české společnosti. Jako zajímavost lze zmínit, že lobbing se v ČR stal také vděčným námětem pro …

Regulace lobbingu – nezbytnost nebo pouhá iluze transparentnosti? Pokračovat ve čtení »

Soumrak řemesel

Staré české přísloví praví, že „řemeslo má zlaté dno“. V posledních letech se mi toto přísloví vybavuje stále častěji. Vždy, když mne prošlapaná podrážka nebo sešlapané podpatníky mých polobotek zavedou do dílny ševce na Korunní ulici v Praze, kladu si otázku, jak dlouho mi ještě osud dopřeje využívat jeho perfektní a neuvěřitelně rychlé služby. Po opakovaně negativních zkušenostech …

Soumrak řemesel Pokračovat ve čtení »

Příběh české inflace

Úvod Pojem inflace není pojmem spojeným pouze s oblastí ekonomiky. Jazykově vychází z anglického výrazu „to inflace“, což znamená nafouknout. S inflací se tak setkáváme v kosmologii, kde představuje jednu z možností vývoje vesmíru především v jeho rané fázi představované exponenciálním rozpínáním, nebo o inflaci také občas hovoříme v souvislosti s přehnaným a nedůvodným tlakem na zvyšování počtu akademických titulů ve společnosti. V takovém …

Příběh české inflace Pokračovat ve čtení »

Personální principy státní služby a dobré vládnutí

Úvod Celá oblast veřejné správy, potřebuje mít garantovánu nejenom vysokou míru odbornosti osob, kteří ji jménem státu a ve prospěch společnosti vykonávají, potřebuje také garanci stability. Stálost, trvalost a nepřerušitelnost lze proto považovat za významné atributy dobré veřejné správy každého demokratického státu. V případě finanční správy se význam odbornosti a stálosti ještě zesiluje, protože jejím …

Personální principy státní služby a dobré vládnutí Pokračovat ve čtení »

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan?

Víte, co nebo kdo je “vlastník technické nebo dopravní infrastruktury”? A víte, jakou roli hraje při povolování staveb? Pokusím se vám to vysvětlit. Když potřebujete povolení stavby, nestačí vám jenom rozhodnutí stavebního úřadu. Potřebujete také vyjádření organizací, které mají zákonné pověření starat se o silnice, vodní toky, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, elektrovody, plynovody a další …

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan? Pokračovat ve čtení »

Veřejné projednání EIA v době mimořádných opatření

Úvod Aktivní participace občanů na činnosti veřejné správy je důležitým znakem moderní demokratické občanské společnosti i znakem demokratického právního státu. Podle Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.[1] Představa, že se občané zapojují do veřejného života pouze účastí ve …

Veřejné projednání EIA v době mimořádných opatření Pokračovat ve čtení »

Jednotné environmentální stanovisko jako příležitost zjednodušit správní řízení v oblasti ochrany životního prostředí

(Publikováno v časopise Ochrana přírody 2/2022) Úvod Koncept jednotného environmentálního povolení (dále jen „JEP“) není novou myšlenkou. Poprvé byl diskutován před několika lety[1] v rámci mezirezortního připomínkového řízení věcného záměru tzv. „rekodifikace veřejného stavebního práva“. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jej tehdy navrhovalo jako alternativu k maximalistickým představám o velmi široké integraci správních úřadů do nové …

Jednotné environmentální stanovisko jako příležitost zjednodušit správní řízení v oblasti ochrany životního prostředí Pokračovat ve čtení »

Ochrana životního prostředí při plánování a povolování staveb

(Příspěvěk na konferenci v Senátu Parlamentu ČR) ÚVOD Povolování stavebních záměrů patří mezi typické oblasti výkonu veřejné správy, kdy je nutné velmi často řešit otázku ochrany veřejných zájmů. A to v mnoha oblastech. Jednou z těch nejrozsáhlejších oblastí pak je zcela určitě ochrana životního prostředí. To platí nejen v případě vlastního povolování staveb, ale také v případě jejich umísťování …

Ochrana životního prostředí při plánování a povolování staveb Pokračovat ve čtení »