Belbo.cz

Články a názory

Vláda jako správní orgán (esej)

Úvod Rozhodování vlády v pozici správního orgánu může být na první pohled tématem okrajovým. Nejen zkušenosti z let 2020 a 2021, které souvisely s vyhlášením tzv. „nouzového stavu“ a na něj navázaných krizových opatření vydávaných vládou, ale rovněž zkušenosti z jiných oblastí veřejné správy nám ukazují, o jak problematickou oblast výkonu veřejné moci se jedná. Široká oblast právních předpisů, …

Vláda jako správní orgán (esej) Pokračovat ve čtení »

V den svatého Mikuláše

Viděl jsem anděly Viděl jsem Mikuláše Hromadné veselí V košili od guláše Adventní neděle Svařáky se skořicí Večer nám ukáže Jak skončí trpaslíci  

Ochrana zemědělské půdy, aneb komentář k jednomu rozsudku

Úvod Komentovaný rozsudek Krajského soudu v Praze řeší několik žalobních námitek, které se týkají výkladu jak zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni žalobou napadeného správního rozhodnutí, tak výkladu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon …

Ochrana zemědělské půdy, aneb komentář k jednomu rozsudku Pokračovat ve čtení »

Účast veřejnosti ve stavebních řízeních

(Publikováno v časopise Krása našeho domova 2021) Účast veřejnosti ve stavebních řízeních je jedním z mála nástrojů pro naplnění ústavou zaručeného práva občanů České republiky na příznivé životní prostředí[1]. Významná je přitom také skutečnost, že veřejným zájmem není pouze životní prostředí samo o sobě, ale rovněž jeho ochrana, což konstatoval i Ústavní soud ČR[2]. K zajištění přiměřené …

Účast veřejnosti ve stavebních řízeních Pokračovat ve čtení »

Óda na dobrý národ český

Český národ, dobrý bože Strašně rád si brousí nože Ostrá slova, břitké soudy Český Alík vrčí z boudy Svatý Václav volá k boji Šarvátek se Čech nebojí Máme šiky grafologů Doktorů i patologů Máme svoji svatou pravdu Timurovu pražskou partu Těšíme se v neděli Na své šťastné pondělí

Experti na prznění zákonů

Někteří lidé mají zvláštní talent. Jsouce přesvědčeni o vlastní dokonalosti a v duchu pohádkového citátu „rozumím, co tak vím, všemu“, navrhují změny existujících funkčních zákonů. Změny, které nevedou k zamýšlenému účinku a které text konkrétního zákona pouze udělají více nepřehledný a komplikovaný. V horších případech vede jejich aktivita dokonce ke zcela opačnému efektu, tedy ke zhoršení stavu, který se …

Experti na prznění zákonů Pokračovat ve čtení »

Kolik bytů je dostatek bytů?

Podle údajů Českého statistického úřadu, které vycházejí z výsledků sčítání lidu v roce 2011, je v České republice 4 756 572 bytů [1]. Ve srovnání s rokem 1991 to představuje nárůst o bezmála 700 tisíc bytů za 20 let. Podle stejného zdroje bylo v roce 2011 neobydleno 13,7 % bytů. Pokud se podíváme na údaje týkající se pouze bytových domů, pak to …

Kolik bytů je dostatek bytů? Pokračovat ve čtení »

Óda klimaticky panelová

Klima se mění rychleji Hlásají vědci v livreji Za všechno může pračlověk Který ovládl novověk Příroda je v tom nevinně A jednou provždy, povinně Za všechno můžou lidičky A jejich plné ledničky

Pohádka o stavebním zákonu a jednom razítku

Nadšení spojené se vznikem nového stavebního zákona ve společnosti utěšeně roste. Babičky, dědečci, vnuci i vnučky se těší, jak jejich nový rodinný dům bude povolen jedním razítkem jednoho nepříliš vzdáleného stavebního úřadu. Úřadu, který už nebude ovládat zlý pan starosta, ale hodný předseda Nejvyššího stavebního úřadu. Je jejich nadšení oprávněné nebo se za dva roky …

Pohádka o stavebním zákonu a jednom razítku Pokračovat ve čtení »