Belbo.cz

Když jde o stromy

“Vrah stromů! Vrah stromů,” volal ent (pastýř stromů) Řeřábek ve druhém díle slavné trilogie Pán prstenů, když pronásledoval čaroděje Sarumana. Čaroděje, který kácel bezhlavě lesy v okolí svého sídla, aby vyrobil dostatek železa, vyzbrojil armádu skřetů a ovládl svět lidí. V knize se proti takovému běsnění postavily samy stromy. V reálném světě se stromy bezhlavému kácení bohužel bránit nemohou.

Na otázku, zda je správné chránit stromy, vám většina dotázaných zřejmě odpoví “ano”. Proto stojí za zamyšlení skutečnost, že v České republice existují státní organizace a instituce, které považují ochranu stromů za zbytečnost, která jim pouze komplikuje jejich práci. Mezi nejaktivnější z těchto organizací patří dlouhodobě Správa železniční dopravní cesty, která se opakovaně snaží zcela vyhnout povinnosti respektovat platný zákon o ochraně přírody. S argumentem zajištění bezpečnosti železniční dráhy chce získat naprosto výjimečné postavení a rozhodovat o “smrti a životě” stromů podél železnic bez jakéhokoli omezení.

V současné době projednává Poslanecká sněmovna novelu zákona o drahách, do kterého se paní poslankyně Květa Matušovská pokouší vložit ustanovení o zrušení ochrany stromů rostoucích podél železničních tratí. Ve svém návrhu přitom označuje každý (tedy i zdravý) strom, který pouze teoreticky může spadnout na železniční dráhu, jako dřevinu ohrožující bezpečnost dráhy a ukládá správci dráhy nebo vlastníkovi povinnost takovou dřevinu odstranit. Kompetence orgánů ochrany přírody by v těchto případech měly být podle podle poslankyně Matušovské zcela vyloučeny a správci železnic i vlastníci pozemků by mohli kácet stromy bez jakéhokoli omezení. Není přitom zřejmé, zda bylo záměrem poslankyně kácet také stromy rostoucí v lese, každopádně její text je napsán způsobem, kdy by se takto upravený zákon zcela nepochybně týkal také lesních porostů. Aby toho nebylo málo, tak pozměňovací návrh také předpokládá, že Drážní úřad bude moci nařizovat odstranění dřevin i na soukromých pozemcích (lesních i nelesních). A pokud by snad vlastník neuposlechl písemnou výzvu nebo by si ji z nějakého důvodu nepřevzal, mohl by úřad odstranit dřeviny bez souhlasu vlastníka, na jeho pozemku a za jeho peníze.

Kolik stromů chce paní poslankyně Matušovská společně se Správou železniční dopravní cesty v následujících letech vykácet nevíme. Velmi pravděpodobně to neví ani ona. Její návrh je ale napsán způsobem, že se může dotknout desítek tisíc stromů v České republice. To vše v době, kdy řešíme kalamitní stav českých lesů a kdy nevíme, jak moc naši krajinu zasáhnou extrémní projevy počasí a sucho. Nejenom čaroděj Saruman, ale i jeho literární otec Tolkien by se nejspíš divili, jaké nápady mohou mít státní organizace a zákonodárci v malé české “Středozemi” ve 21. století, když se jedná o stromy.