Belbo.cz

Kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“

Kniha presidenta Václava Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“ je na pultech knihkupectví již delší dobu. Reakce, které vyvolala, pokrývají široké spektrum emocí i racionálních úvah. Vzhledem k tématu a vzhledem ke kritickému tónu knihy se dalo očekávat, že tomu tak bude.

Knihu jsem si se zájmem přečetl (což řada jejích kritiků nepovažovala vůbec za důležité) a kdybych měl vyjádřit svůj názor na ni jedním slovem, řekl bych „PODNĚTNÁ“. Nebezpečí, na které president Václav Klaus upozorňuje, je bohužel velice reálné a týká se bezesporu také české společnosti. Po mnoha letech práce v oboru ochrany přírody a krajiny ve státním i privátním sektoru to mohu, ač nerad, pouze potvrdit.

Stylisticky kniha místy připomíná podrobnou rešerši obsáhlého souboru související literatury, přesto jsou závěry v ní uvedené výborným výchozím bodem pro další diskuse. Myslím si, že bychom se diskusím na témata, která kniha otevírá, neměli bránit. Minimálně to však předpokládá, že si knihu pozorně a bez předsudků přečteme.