Belbo.cz

Kolik bytů je dostatek bytů?

Podle údajů Českého statistického úřadu, které vycházejí z výsledků sčítání lidu v roce 2011, je v České republice 4 756 572 bytů [1]. Ve srovnání s rokem 1991 to představuje nárůst o bezmála 700 tisíc bytů za 20 let. Podle stejného zdroje bylo v roce 2011 neobydleno 13,7 % bytů. Pokud se podíváme na údaje týkající se pouze bytových domů, pak to v absolutních číslech to znamená více jak 176 tisíc neobydlených bytů, což je téměř 2x více, nežli v roce 1991.

Počet obyvatel v ČR má velmi pomalu stoupající trend. Na konci března letošního roku uváděl Český statistický úřad, že ČR má 10 694 480 obyvatel, přičemž v roce 1993 to bylo 10 334 000 obyvatel [2]. Tedy za bezmála 30 let nárůst o 360 000 obyvatel.

O čem vypovídají tato čísla? Především o skutečnosti, že stále dokola mediálně zdůrazňovaný a mnohdy populisticky zneužívaný slogan o nedostatku bytů nemá oporu v doložitelných datech. Nebo vám snad připadá podíl 2,25 obyvatele na jeden prokazatelně existující byt jako obraz bytové krize? Řešení existujících problémů, jako jsou vysoké ceny nájmů a nemovitostí, musíme hledat jinde než v nedostatku bytů. Především bychom se měli zaměřit na vysokou míru neobsazenosti bytů v bytových domech. Z celospolečenského hlediska je velmi nezodpovědné, pokud necháváme prázdné existující byty a současně voláme po stavbě nových domů a bytů, které velmi často představují nevratné zábory půdy a zmenšování podílu zeleně v urbanizovaných oblastech. Takové řešení je ekonomicky výhodné pouze pro developery, stavební firmy a banky. Dlouhodobou ekonomickou ztrátu společnosti v podobě nevratně zničené půdy nikdo v potaz nebere.

Letošní sčítání lidu, domů a bytů nám po vyhodnocení výsledků ukáže, zda v této oblasti došlo k zásadním změnám. Obávám se však, že se pouze potvrdí trend viditelný v posledních 30 letech a že problémy typu neobsazených bytů v bytových domech budou ještě výraznější. Bytů bude v ČR minimálně o 300 tisíc víc, nežli v roce 2011, jejich využití k dlouhodobému bydlení bude naopak nižší.

Je proto na místě zabývat se otázkou, kolik bytů představuje „dostatek bytů“ pro minimálně rostoucí populaci obyvatel ČR? Potřebujeme skutečně statisíce nových bytů „na zelené louce“ nebo potřebujeme vyřešit problém vysoké ceny nájmů a nemovitostí?

 

[1] https://www.czso.cz/csu/czso/domovni-a-bytovy-fond-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-nrabysni6f

[2] https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide