Belbo.cz

Lesy na prodej?

Stručná informace, že státní podnik Lesy ČR připravuje prodej více jak 1300 ha státních lesních porostů městu Hradec Králové, měla včera v České televizi příjemně pozitivní kabát. Radnice je nadšená a LČR souhlasí. Vedení města hovoří o transakci století a MZE přemýšlí. Není divu. Jedná se totiž o 50 let staré porosty listnatých stromů, které hojně využívají občané Hradce Králové k příměstské rekreaci a které budou mít za padesát let pro vlastníka zajímavou ekonomickou hodnotu. Nezazněla přitom jediná úvaha o zachování předkupního práva státu na lesní porosty v případě, že by se město Hradec Králové chtělo za pár let tohoto majetku zbavit a nabídlo jej k prodeji movitým investorům.

Podívejme se na tuto „pozitivní informaci“ z jiného úhlu, a to z úhlu pohledu státu jako většinového vlastníka lesů v ČR. Jedním z důvodů zamýšlené privatizace státního majetku ve prospěch Hradce Králové má být provozní ztráta, kterou na těchto konkrétních porostech státní podnik LČR vykazuje. U padesátiletých porostů to nejspíš nebude neobvyklá situace, zvláště pak u lesů zvláštního určení, kde předpokládáme výrazný podíl jiných funkcí lesa, nežli pouhou produkci dřeva a ekonomický zisk. Úvaha LČR, že je správné privatizovat státní majetek v případě, kdy mi nepřináší ekonomický zisk, může být začátkem privatizace státních lesů v ČR.

Jak se bude státní podnik LČR chovat v případech lesních porostů postižených kůrovcovou kalamitou, kde bezesporu dojde k obrovským ekonomickým ztrátám? Začne je snad také privatizovat, aby si neprohluboval ekonomickou ztrátu dalšími náklady na zalesňování kalamitních holin? Není náhodou drobná informace o privatizaci státních lesů u Hradce Králové pověstným „testovacím balónkem“, který má zjistit ochotu české společnosti tolerovat rozprodávání českých lesů v mnohem větších objemech?

Odpovědi na tyto otázky nejspíš nedostaneme. Ukazuje se však, že bylo chybou, když poslanecká sněmovna před třemi lety odmítla návrh zastupitelstva Středočeského kraje zakázat privatizaci státních lesů přímo v lesním zákoně. Proti návrhu se v tehdejší vládní koalici stavěli především lidovci. Dnes můžeme pouze doufat, že se tím definitivně neotevřela cesta k další „velké privatizaci na český způsob“.