Belbo.cz

O rodičích a dětech v čase klimatické změny

Jeden tři tisíce let starý hieroglyfický text říká: “Svět se kazí, děti neposlouchají rodiče a každý blbec chce napsat knihu.” Text vytesaný do kamene tisíc let před Kristem charakterizuje pocity jakékoli starší generace včera, dnes a velmi pravděpodobně i v budoucnu. Lidská společnost se v zásadě nemění, ať je vybavena jakoukoli technologií. Mladá generace měla vždy potřebu kritizovat své rodiče. I to je přirozenou součástí lidské společnosti. Snaha vymezit se, osamostatnit a prosadit se, je zcela normální. Energie a odvaha, se kterou se mladí lidé vrhají do životních situací, je stejně důležitá, jako zkušenosti a rozvaha těch starších.
Studentská stávka upozorňující na nedostatečný zájem politiků o boj s klimatickou změnou, byť je součástí popsaných zákonitostí života lidské společnosti, by mohla mít celou řadu pozitivních efektů na českou společnost. V první řadě by mohla probudit širší zájem o aktuální problémy v oblasti životního prostředí, které naše spoluobčany v posledním desetiletí téměř nezajímají. Možná by mohli nejenom studenti, ale také jejich rodiče začít volat po tom, aby některé zájmové skupiny typu Agrární komory přestaly blokovat zavádění účinných opatření na ochranu zemědělské půdy před erozí. Aby zákonodárci bezdůvodně neschvalovali postupné omezování legislativních nástrojů na ochranu české přírody. Abychom neuctívali “zlaté tele” v podobě naší neomezené spotřeby čehokoli a abychom přestali žít v iluzi, že si vždy všechno koupíme v supermarketech a že zdravá krajina a čisté vodní zdroje nemají žádnou hodnotu.
“Mysli globálně a jednej lokálně” není pouze heslo, které ve 20. století formuloval Jacques Ellul, ale praktický návod pro každého z nás. Rád bych dodal, že jednat je třeba nejen lokálně, ale také aktuálně a s vědomím reálnosti či nereálnosti výsledku našeho konání. Doufejme tedy, že současná vlna demonstrací za ochranu klimatu přinese víc, než několik televizních reportáží a komentářů v celostátních médiích. Bude skvělé, pokud se promění ve zvýšený zájem českých občanů, rodičů i dětí, o praktickou ochranu životního prostředí v ČR a v ideálním případě nás všechny přivede k přehodnocení našich životních hodnot.