Belbo.cz

Parlamentní poetické okénko

Plamenné projevy
Ve svaté válce
Do boje vyrazil
Zákonodárce 

Za naše zahrádky
Za česká vejce
Ochraňuj, pane náš
Tetky a strejce