Belbo.cz

Pohádka o stavebním zákonu a jednom razítku

Nadšení spojené se vznikem nového stavebního zákona ve společnosti utěšeně roste. Babičky, dědečci, vnuci i vnučky se těší, jak jejich nový rodinný dům bude povolen jedním razítkem jednoho nepříliš vzdáleného stavebního úřadu. Úřadu, který už nebude ovládat zlý pan starosta, ale hodný předseda Nejvyššího stavebního úřadu. Je jejich nadšení oprávněné nebo se za dva roky promění v hluboké zklamání?

Paní ministryně Dostálová ve svém příspěvku na sociální síti Twitter uvedla, že „nový stavební zákon výrazně zjednoduší povolování staveb“ a že „díky digitalizaci nebude muset občan na stavební úřad ani vkročit.“ Jak to s onou digitalizací nakonec dopadne, uvidíme v příštích dvou letech. Velkému optimismu bych přitom nepropadal, protože nejrůznější a doposud nesplněné úkoly související s digitalizací stavebních řízení dostává Ministerstvo pro místní rozvoj již od roku 2006. A jen tak mimochodem, vlastní digitalizace stavebních řízení je již obsažena v současném zákoně a nový stavební zákon k její realizaci ve skutečnosti nutný není.

Co je však podstatně zajímavější, jsou opakované sliby typu „jeden úřad, jedno razítko.“ Pro skutečně reálnou představu, jak vypadá v současné době stavební řízení, jsem si prostudoval čtyři různá územní rozhodnutí z posledních dvou let. Jednalo se přitom nejen o různé typy staveb, ale zcela záměrně jsem použil správní rozhodnutí různých stavebních úřadů. Získal jsem tak údaje ze správních řízení týkajících se ve dvou případech souborů rodinných domů v menších městech, jednoho bytového domu v Praze 9 a průmyslového objektu ve středně velkém městě Zlínského kraje. Zajímalo mne přitom, kolik potřebuje žadatel o vydání územního rozhodnutí „razítek“ dotčených orgánů (rozuměj jiných státních úřadů než úřadu stavebního) a kolik potřebuje razítek jiných institucí, jako jsou správci sítí (vodovody, plyn, elektřina, telekomunikace atd.), správci vodních toků, správci silnic a železnic, archeologové aj. Výsledek mé analýzy byl jednoznačný. Zatímco počet dotčených úřadů se pohyboval v rozmezí 6 až 10, tak počet dalších dotčených institucí a subjektů dosáhl hodnot 11 až 30. To znamená, že v případě povolování staveb musí v současné době stavebník sehnat až 3x více „razítek“ od organizací, které nejsou státním úřadem.

Co to znamená v souvislosti s novým stavebním zákonem? Maličkost! Stavební zákon možná zmenší počet razítek státních úřadů, nezmenší však počet razítek od ostatních organizací, které bude muset stavebník i v budoucnu doložit k žádosti o povolení stavby. Bez těchto razítek, kterých může být v případě jedné stavby 11 až 30, mu stavbu nepovolí ani stavební superúřad. Nový stavební zákon v této oblasti nic nezrychluje ani zásadně nemění. „Vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“ bude sice podle § 181 nového stavebního zákona mít lhůtu k vyjádření (30 nebo 60 dní), tato lhůta však bude stejně nevymahatelná, jako je tomu nyní.

A aby to nebylo málo, tak nový stavební zákon neukládá vlastníkům veřejné dopravní nebo technické infrastruktury povinnost mít zřízen přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka. Prakticky to bude znamenat, že stavebník bude muset nadále mnohé z těchto organizací osobně navštívit a vyžádat si od nich „poctivé lejstro s poctivým štemplem“. Možná má tedy paní ministryně pravdu, že občan nebude muset vkročit na stavební úřad, s jistotou ale bude muset fyzicky i nadále navštívit desítky jiných institucí.

Opravdu ze srdce přeji občanům České republiky, aby se brzy dočkali moderních služeb veřejné správy, které by v případě současných technologií neměly být nedosažitelnou utopickou vizí. V případě nového stavebního zákona však musím zůstat realistou a vyčkat, jak si s jeho aplikací poradí úředníci nové státní stavební správy.

(Publikováno dne 26.5.2021 na Ekolist.cz)