Belbo.cz

Poslanci a pátek třináctého

Pověstný pátek třináctého a poslanecká sněmovna schvaluje novelu vodního zákona, která má zjednodušit povolování výstavby “malých” rybníků, jejichž plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m. Návrh připravený na ministerstvu zemědělství měnil původně stavební zákon, vzhledem k nesouhlasu ministerstva pro místní rozvoj však poslanci zaimprovizovali, přesunuli změnu do vodního zákona a celou agendu ze stavebních úřadů na úřady vodoprávní.
Součástí návrhu byla ministrem Tomanem propagovaná myšlenka, že povolování staveb těchto rybníků proběhne rychleji. Povedl se ale pravý opak, který navíc může významně ohrozit malé vodní toky a na ně vázané studny a další zdroje vody.

Pracovníci ministerstva zemědělství ani poslanci nedomysleli skutečné dopady těchto rybníků a ani po upozornění nezanesli do vodního zákona povinnost zachovat v místech, kde bude vybudován nový rybník, minimální průtok ve vodních tocích, ze kterých bude rybník napájen. Reálně tak hrozí, že po vybudování takové vodní nádrže zůstane potok či říčka pod ní mnoho měsíců úplně bez vody. Jaký vliv to bude mít na studny občanů pod nádrží a na život v takovém vodním toku si můžeme snadno domyslet.

Změna zákona, kterou lidé z ministerstva zemědělství přinesli poslancům, byla legislativně nedomyšlená. A nepodařilo se ji opravit ani ve sněmovně, kde ministr životního prostředí poslancům rizika návrhu velmi srozumitelně vysvětloval. Místo jednoduchých závazných stanovisek orgánů ochrany přírody budou tyto úřady napříště vydávat stovky nových správních rozhodnutí, ve kterých budou mít zajištěnou účast nevládní spolky. Pro ochranu přírody a především pro aktivní nevládní organizace je to vlastně dobrá zpráva, protože v případech malých vodních nádrží jim tato novela vrací možnost účasti ve správních řízeních, která jim v případě stavebních řízení byla omezena poslední novelou stavebního zákona. Pro stavebníky rybníků to ale znamená komplikovanější získávání souhlasů od orgánů ochrany přírody, než je tomu v současné době.

Celý příběh, který začal na ministerstvu zemědělství a svoje druhé dějství dokončil v pátek třináctého v poslanecké sněmovně, ukazuje na naprosto amatérskou práci těch, kteří poslancům návrh přinesli. A také ukazuje, jak riskantní může být, když lze pomocí poslaneckých návrhů obcházet řádný legislativní proces a schvalovat zákony bez důkladné analýzy jejich dopadů na naši společnost.