Belbo.cz

Potřebujeme rychlostní silnici R55?

Před několika dny proběhla médii informace, že příprava výstavby rychlostní silnice R55 od Moravského Písku do Rohatce nabere další zpoždění. Důvodem je úspěšná žaloba ekologické organizace Děti Země u Nejvyššího správního soudu v Brně.
Zdržení stavby tohoto úseku rychlostní silnice R55 může být příčinou, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR přeruší také práce na dalších úsecích této rychlostní komunikace. Z pohledu Zlínského kraje se jedná o dokončení úseku mezi Otrokovicemi a Starým Městem a dále mezi Starým Městem a Moravským Pískem. Tyto dva úseky prozatím nenarážejí na spory týkající se ochrany přírody, přesto mohou být obětí boje tzv. ekologů za zachování nedotčenosti nedávno vyhlášené ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.
Kdo byl, podobně jako já, osobním účastníkem přípravy a vyhlašování tzv. ptačích oblastí v ČR, jistě mi dá za pravdu, že ne všechny ptačí oblasti byly vyhlašovány na základě existence kvalitních odborných podkladů. V případě ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví došlo dokonce k účelovému propojení dvou zcela rozdílných oblastí s výskytem vzácných druhů ptáků. Cíl tohoto propojení byl přitom pouze jeden – vytvořit takovou situaci, která by znemožnila výstavbu části rychlostní silnice R55.
Současná česká legislativa bohužel umožňuje, aby malá skupina občanů zablokovala jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. A to kdykoliv a prakticky bez závažných důvodů a argumentů. Stačí, když se naučí hledat chyby v úředních rozhodnutích. Opakované volání po změnách zákona o ochraně přírody a stavebního zákona, které by těmto praktikám zabránily, narážejí na obavy poslanců a senátorů z mediálního pranýřování a z obviňování z „protiekologických“ a „protiobčanských“ postojů.
V této nesnadné situaci považuji přesto za velmi důležité, aby politická reprezentace Zlínského kraje vyvinula maximální úsilí při prosazení výstavby rychlostní silnice R55 z Otrokovic do Moravského Písku. Neměli bychom připustit, aby hry nevládních ekologických organizací na území sousedního Jihomoravského kraje negativně ovlivnily zlepšení dopravní obslužnosti měst a obcí našeho kraje. Dopravní problémy posledních týdnů a měsíců, které způsobují běžné opravy silnice I. třídy mezi Otrokovicemi a Starým Městem, mne v přesvědčení o důležitosti dobudování rychlostí silnice R55 jenom utvrzují.