Belbo.cz

Povodně jako účinný strašák

Koncem měsíce srpna jsme se na zpravodajském serveru aktualne.cz  mohli dočíst, že „odtržení Jarošova může zdržet opatření proti velké vodě“. Objednatel článku spolu s autorem textu neváhali využít citlivé téma protipovodňové ochrany pro ovlivnění názoru veřejnosti před hlasováním o osamostatnění obce Jarošov. Víme, že v novinářské práci víc než jinde platí staré známé přísloví o „účelu, který světí prostředky“.

Je pravdou, že povodeň v roce 1997 zanechala obrovské materiální škody nejenom v Uherském Hradišti, ale v mnoha moravských městech a obcích. Je pravdou, že tato povodeň připravila o život 49 našich spoluobčanů, žijících v povodích řek Moravy a Odry. Je ale také pravdou, že letos v červenci uplynulo od těchto katastrofických událostí přesně 15 let.

Prohlášení generálního ředitele Povodí Moravy Radima Světlíka, že odtržení obce Jarošov představuje „časový posun“ realizace protipovodňových opatření je natolik nekonkrétní, že je snad nikdo nemůže brát vážně. A na rozdíl od autorů článku si myslím, že jakékoliv zdržení způsobené případným odtržením obce Jarošov bude pouze nepatrným zlomkem oněch patnácti let, které nestačily státní administrativě a Povodí Moravy, aby byla realizována dostatečně účinná protipovodňová opatření.