Belbo.cz

Předvolební inspirace pro politické strany, aneb jak chceme chránit ŽP

Životní prostředí chceme chránit od rána do večera. Někdy ani nepůjdeme spát. Všechny, včetně starostů v Beskydech a babiček na Hrčavě, naučíme vyplňovat složité formuláře Státního fondu životního prostředí a využít každý eurocent pro lepší třídění odpadů, zateplování domů a čištění odpadních vod. Vysadíme tisíce kilometrů biokoridorů, obnovíme zanedbané sady a vinice a vyženeme z České země zlé zemědělce, myslivce a uhlobarony. Zákony přepíšeme tak, aby jim rozuměly i děti na základních školách, a podstatné pasáže zákonů necháme zhudebnit. Zavedením pravidelného „zpěvu zákonů“ ve školách, při práci i při bohoslužbách, zajistíme nejenom dobrou znalost zákonů u českého lidu, zajistíme tím také vytvoření pozitivní citové vazby lidu k zákonům a k Poslanecké sněmovně.