Belbo.cz

Projekt Park Rochus a jeho několik ALE

Motto:

U svatého Rocha najdeš vše, i hrocha

Cirkus, sloni, opice, za evropské dotace

Projekt „Park Rochus“ je dlouhodobě prezentován jako příležitost upravit doposud neudržovanou lokalitu bývalého vojenského cvičiště u Uherského Hradiště do „podoby jedinečného přírodního a historicky-kulturního parku“. Na první pohled bohulibý a veskrze užitečný nápad má bohužel několik významných ALE. Zajímá vás, která to jsou?

V první řadě je projekt umístěn do území, které má neodiskutovatelnou krajinářskou hodnotu. Protáhlý hřbet s vrcholem Rovnina a s rovinatým platem v místě kaple sv. Rocha je významným krajinným protipólem chřibských dominantnich vrcholů s hradem Buchlov a s kaplí sv. Barbory. Z kulturního a historického hlediska jsou pak západní svahy tohoto hřbetu místem s koncentrací významných hodnot připomínajících vinařskou tradici v okolí královského města Uherské Hradiště.

Osobně neočekávám, že by tyto hodnoty chráněné podle Zákona o ochraně přírody a krajiny byli schopni vnímat zodpovědní úředníci městského úřadu. Jejich odborné „kvality“ jsme v souvislosti s ochranou krajiny a krajinného rázu mohli bohužel opakovaně posoudit v případě jiných staveb na místech s kulturními, historickými nebo krajinářskými hodnotami. Smutným příkladem z posledních let jsou vysoké bytové domy na hřbetě nad Sadskou výšinou,  jejichž vystavbu Odbor ochrany ŽP povolil a které zcela zlikvidovaly několik století existující pohledovou dominantu kostela Narození Panny Marie v Sadech. Kdykoliv jsem se jako dítě vracel s rodiči do Uherského Hradiště, vyhlížel jsem, kdy už uvidím věž kostela v Sadech. Dnes mohou lidé přijíždějící do Uherského Hradiště vyhlížet strakaté bytové domy vybudované na horizontu nad městem. Na horizontu a navíc v blízkosti jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období Velké Moravy, kterou v okolí Uherského Hradiště máme.

Po takových zkušenostech s prací Odboru ochrany ŽP si prostě nemohu být jistý, že posuzování konkrétních záměrů v rámci projektu Park Rochus proběhne korektně a odborně správně.

Druhé závažné ALE souvisí s ekonomikou projektu Park Rochus. Jako akreditovaný poradce Operačního programu životní prostředí jsem měl za posledních 5 let možnost vidět stovky projektů navržených k financování z evropských fondů. Opakujícím se problémem mnoha projektů je jejich udržitelnost. V případě projektu Park Rochus existuje reálné riziko, že se po vyčerpání dotačních prostředků zařadí mezi projekty, které se staly trvalou finanční zátěží pro město, na jehož území byly realizovány. Pokud dnešní zastánci projektu tvrdí, že bude ekonomicky soběstačný, tak jsou to buď geniální ekonomičtí prognostici nebo naopak nezodpovědní snílci, kterým jde pouze jejich vlastní práci a o možnost ovlivňovat přerozdělování evropských miliónů. Reálné riziko, že všichni obyvatelé města Uherské Hradiště budou trvale doplácet na provoz objektů vybudovaných za evropské dotace, tyto „snílky“ pochopitelně nezajímá. A proč by taky mělo? Jim osobně přece žádné riziko nehrozí. Je čekají v nejbližších letech pouze zisky. Naopak městu budou díky realizaci tohoto projektu chybět peníze na podporu dalších důležitých aktivit, na které již dnes hledá finanční prostředky velice obtížně. Nebo máte pocit, že město v současné době dostatečně podporuje školství a sportovní aktivity dětí? Já takový pocit rozhodně nemám.

Pokud se nepletu, reprezentuje většina současných radních města Uherské Hradiště stejné strany, které již více jak dva roky tvoří vládní koalici a opakovaně se zaštiťují rozpočtovou zodpovědností. Budu proto doufat, že nejenom zástupci ODS v radě města znovu přehodnotí vážné riziko dalšího zvyšování dlouhodobých nákladů města v souvislosti s projektem Park Rochus.