Belbo.cz

Psi hlídací a ti druzí

Novináři sami sebe rádi označují za “hlídací psy demokracie”. Někteří z nich to dělají tak často, že po určité době začnou sami trpět neodolatelným nutkáním nejen důsledně hlídat, ale soudit a rozhodovat. A tento pocit “božského předurčení psát historii” změní mnohdy nadějného novináře v autora sci-fi románů. Románů, které jsou však nadále veřejnosti podávány jako seriózní informace z pera seriózního novináře.

Být dobrým novinářem podle mne znamená přijmout skutečně velkou míru zodpovědnosti za vše, co napíšu a vypustím do veřejného prostoru. A v době elektronických médií to platí ještě naléhavěji, než tomu bylo před padesáti nebo dokonce sto lety. Kdysi si uznávaná média zakládala nejen na nezávislosti, ale také na důsledném dodržování pravidel nebo, chcete-li, etiky novinářské práce. Neověřené nebo dokonce účelově zkreslené informace se na veřejnost dostávaly mnohem méně často, než je tomu dnes. Vedle zájmu čtenářů si majitelé sdělovacích prostředků cenili více vlastního renomé a důvěryhodnosti.

Možná nejsem sám, kdo má pocit, že se poslední desetiletí vyznačují hromadnou rezignací médií na serióznost a důvěryhodnost a jednostranným upřednostněním sledovanosti doslova “za jakoukoli cenu”. Bulvarizace posledních zbytků kdysi seriózních novin a televizí nabrala raketové tempo. V takovém prostředí se pak nemůžeme divit, že se stále častěji objevují vymyšlené nebo minimálně hrubě zkreslené informace, jejichž jediným posláním je vzbudit zájem čtenářů, diváků a posluchačů prahnoucích po co “nejkrvavějších” senzacích.

Větší část veřejnosti neumí (a nikdy neuměla) rozlišit pravdivou informaci od lží a senzacechtivých výmyslů. Proto je vysoká míra zodpovědnosti těch, kteří mají možnost informace hromadně šířit, pro existenci demokratické společnosti zásadní a nenahraditelná. Pokud nebude jakákoli demokratická společnost schopna zajistit nejenom nezávislost, ale také zodpovědnost a serióznost svých novinářů, vydá se nezadržitelně na cestu k diktátorskému režimu, který pravidla fungování médií nastaví zcela jiným způsobem.