Belbo.cz

Sekera v kořenech Cyrilometodějského odkazu

Dnešní slavnostní mše na Velehradě měla být oslavou 1150 letého výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Oslavou mise, která přinesla Velkomoravanům písmo a která jim umožnila sloužit křesťanský obřad v jazyce, kterému rozuměli.

Papežský vyslanec dnes na Velehradě také sloužil mši v českém jazyce. Téměř celou. Až na jedinou modlitbu. Modlitbu „Otče náš“, kterou zná skutečně velká většina české společnosti, slyšelo několik desítek tisíc účastníku mše v její latinské verzi.

Co znamená dnešní poselství slov „Pater Noster“? Jaký vzkaz poslali katoličtí kněží národu Čechů a Moravanů? Myslím si, že se jednalo o vzkaz zcela jednoznačný – oslavujte si své slovanské apoštoly, své Cyrily a Metoděje, ale uvědomte si, že v křesťanském světě vládne Vatikán!

Ve dnech, kdy oslavujeme kulturní a historickou událost, která položila zaklady české a moravské státnosti, kultury a vzdělanosti, považuji takový čin arcibiskupů a kardinálů, za hrubý a necitlivý útok na podstatu Cyrilometodějského kultu. Symbolicky lze považovat dnešní latinsky přednesenou verzi krásné české modlitby „Otče náš“ přímo u baziliky na Velehradě za sekeru zaťatou do kořenů odkazu Sv. Cyrila a Metoděje.