Belbo.cz

Stesk po klasických kulturách

Na páteční vernisáži výstavy Ivana Theimera v Uherském Brodě jsem zaznamenal několik velmi inspirativních výroků, které vyslovil sám Ivan Theimer. Snad nejdéle a nejintenzivněji jsem se po návratu z výstavy zamýšlel nad tím, jakou roli vlastně hraje vnímání umění ve společnosti a jak se projevuje „stesk po klasických kulturách“.

Je bohužel smutnou pravdou, že ztráta schopnosti vnímat umění v jeho nejrůznějších podobách je známkou úpadku společnosti. Měli bychom se proto vážně zamýšlet, v jaké etapě tohoto „společenského problému“ se v současné době v České republice nacházíme, a měli bychom hledat cesty ke zlepšení tohoto stavu. Tuto otázku by měli začít řešit nejenom politici na úrovni Parlamentu ČR a Vlády, ale všichni, kdo chtějí a mohou dělat politiku na regionální a místní úrovni ve prospěch občanů této země. Jedná se přece o budoucnost příštích generací.

Poznámka Ivana Theimera, že lidská společnost prochází opakovaně různou formou „stesku po klasických kulturách“, byla také velmi výstižná. A byla hezkým štouchancem všem novodobým metodikům české kultury a českého školství, kteří „objevují objevené“ a přitom nejsou schopni a ochotní stavět své vzdělávací metodiky a koncepce na staletími ověřených pravdách. Zde nezbývá než doufat, že jednoho dne přijdou také do vedení těchto rezortů zdravý rozum a moudrost, které jsme mohli zaznamenat ve slovech Ivana Theimera.

Vladimír Mana

Podolí, 19. září 2012