Belbo.cz

Střílet do prezidentů dovoleno!

Policie nám vyslala jasný signál. Vytáhnout zbraň a přiložit ji prezidentu republiky k tělu není nic víc, než banální přečin. Výtržnictví! Přečin srovnatelný se znečištěním vody v kašně na náměstí. Čím to je? Co je to za novou extrémní polohu české společnosti?
Nespokojenost většího množství obyvatel dává energii zastáncům extrémních postojů. Schopní manipulátoři si dobře uvědomují, že neklid ve společnosti je jejich příležitostí. Zneužití takových situací k zisku laciné popularity je pak velmi lákavé. Pokud mu však podlehne politik v pozici ústavního činitele, nedává tím najevo svoji odvahu a vyspělost. Ukazuje v takové chvíli jen svoji nezralost a nepřipravenost stát v čele společnosti.
Období konců a začátků ukazuje často dlouho skrývané vztahy i charaktery. Odcházející nedotknutelní jsou napadáni, lynčováni a popravováni, příchozí mocní jsou naopak testováni, co všechno si nechají líbit a jaký druh manipulace na ně bude působit. Z přírody známe druhy šelem, které napadají prakticky výhradně oslabené a zraněné jedince. Jméno těchto šelem není právě lichotivé. Jejich existence je ale realitou a nutností, stejně jako existence některých typů politiků.
Bagatelizace útoku na hlavu státu je symptomem nemocné společnosti. Stejně jako nezodpovědné mediální a soudní hrátky s obviňováním hlavy státu z velezrady. Jsou prostě témata, která by na lehkou váhu neměli brát ani ambiciózní ústavní činitelé.

Policie nám vyslala jasný signál. Vytáhnout zbraň a přiložit ji prezidentu republiky k tělu není nic víc, než banální přečin. Výtržnictví! Přečin srovnatelný se znečištěním vody v kašně na náměstí. Čím to je? Co je to za novou extrémní polohu české společnosti?

Nespokojenost většího množství obyvatel dává energii zastáncům extrémních postojů. Schopní manipulátoři si dobře uvědomují, že neklid ve společnosti je jejich příležitostí. Zneužití takových situací k zisku laciné popularity je pak velmi lákavé. Pokud mu však podlehne politik v pozici ústavního činitele, nedává tím najevo svoji odvahu a vyspělost. Ukazuje v takové chvíli jen svoji nezralost a nepřipravenost stát v čele společnosti.

Období konců a začátků ukazuje často dlouho skrývané vztahy i charaktery. Odcházející nedotknutelní jsou napadáni, lynčováni a popravováni, příchozí mocní jsou naopak testováni, co všechno si nechají líbit a jaký druh manipulace na ně bude působit. Z přírody známe druhy šelem, které napadají prakticky výhradně oslabené a zraněné jedince. Jméno těchto šelem není právě lichotivé. Jejich existence je ale realitou a nutností, stejně jako existence některých typů politiků.

Bagatelizace útoku na hlavu státu je symptomem nemocné společnosti. Stejně jako nezodpovědné mediální a soudní hrátky s obviňováním hlavy státu z velezrady. Jsou prostě témata, která by na lehkou váhu neměli brát ani ambiciózní ústavní činitelé.