Belbo.cz

Touha po neklidu

Mediální debata na téma novely zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje jeden důležitý prvek, konkrétně touhu některých starostů šumavských obcí vyhrotit za každou cenu argumentační spor a překročit nejenom společensky, ale i morálně přijatelné hranice. Jejich emotivní výkřiky bez věcného obsahu jsou pokračováním kritiky, kterou slyšíme mnoho let a ze které jsme se nikdy nedozvěděli, jak konkrétně úředníci ministerstva či správy národního parku ublížili konkrétní obci, tedy co konkrétně jí nedovolili nebo v čem ji omezili. Konkrétní kritika má vždycky řešení, nekonkrétní projevy negativních emocí naopak řešení nemají.

Nekonkrétní kritika však přesto může mít cíl, a tím může být dlouhodobě se vlekoucí spor. Bohužel se zdá, že právě udržování sporů v NP Šumava je hlavním motivem odmítání vládní novely zákona ze strany některých starostů. V situaci, kdy novela zavádí patnáctiletou garanci stability a senátní úpravy tuto garanci ruší, nelze chápat podporu senátní verze jinak, než jako podporu nestability a umělého udržování sporů a nejistoty. Možná je právě tohle cíl některých starostů, pochybuji však, že by to byl skutečný zájem obyvatel šumavských obcí.

Starostové opakovaně deklarují vůli chránit přírodu, byť se někteří z nich netají skutečností, že to platí pouze v mezích jejich představ, jak má „správná příroda vypadat“, a že při překročení těchto mezí je třeba přírodě „vysvětlit“, jaká je její „správná podoba“. Nicméně nás všichni ujišťují, že nechtějí v národním parku přehrady, golfová hřiště ani aquaparky. Pak je tedy otázkou, proč podporují návrhy senátorů, jejichž schválení by realizaci těchto typů záměrů v národních parcích umožnilo?

Co tedy vede některé starosty ke stupňování emocí a sporů? Možná pouze strach ze situace, kdy na Šumavě zavládne přijetím vládní novely více jak 15-leté období stability a oni přestanou být zajímaví pro média a někteří z nich nakonec i pro své voliče. A pro ten strach neváhají podporovat destrukci novely zákona a bezprecedentní oslabení ochrany přírody ve všech našich národních parcích.