Belbo.cz

Veřejná debata dle scénáře Zeleného kruhu

V pátek 4. listopadu 2011 proběhla v Praze veřejná debata na téma zákon o Národním parku Šumava. Kdo tam byl, jistě pochopil, jak si slovo „debata“ vysvětlují zástupci Zeleného kruhu, který tuto akci organizoval. A jak je jistě známo, je Zelený kruh organizací, která zastřešuje mnoho nevládních organizací. Je tedy zřejmé, že přístup zástupců Zeleného kruhu reprezentuje širokou obec občanů sdružených v několika desítkách nevládních organizací, jejichž deklarovaným posláním je ochrana životního prostředí.

Páteční akce byla smutnou ukázkou nechuti slyšet jiné názory, než svoje vlastní. Jakákoliv myšlenka, jakýkoliv jiný názor, než názor představitele tzv. „stínové Rady národního parku“, která je Zeleným kruhem dlouhodobě podporována, byl umlčován pískotem a křikem auditoria. Tuto režii měl Zelený kruh předem připravenou. Skutečná debata nebyla cílem této akce. Cílem byla veřejná demonstrace jednostranných pohledů.

Možná si to představitelé Zeleného kruhu neuvědomují, možná si to nechtějí připustit, pravdou ale je, že tento způsob komunikace o odborných tématech v oblasti životního prostředí vedle nevládní organizace do stále větší izolace. Je to smutné poznání, ale je to také, bohužel, realita současné české společnosti.