Belbo.cz

Vlci, draci, ostrostřelci

Každé malé dítě v Česku ví, že zlý vlk sežral babičku i s Červenou Karkulkou a že hodný myslivec babičku i Karkulku zachránil a zlého vlka zabil. Zoologové zase vědí, že zdravá příroda potřebuje masožravé predátory, kteří jsou schopni udržovat rovnováhu v přírodních společenstvech býložravců či všežravců. Do jisté míry bychom přitom do skupiny “masožravých predátorů” mohli zařadit i myslivce, kteří se o redukci přemnožené zvěře také (občas) snaží.

Ekologicky vzdělaný člověk ví, že příroda nezná “zlá a hodná zvířata”. Příroda funguje na principu “hledání rovnováhy”. Přemnoží-li se jeden druh živočichů, začne se zvyšovat počet jeho predátorů, kteří vrátí situaci blíže k vyváženému stavu. To pochopitelně nemůže nastat v situaci, kdy se ve volné přírodě predátoři nevyskytují. A právě taková situace nastala v Českých zemích v minulých stoletích po vyhubení velkých šelem, především vlka a medvěda. O vyhubení se v těchto případech postaral člověk, který patří beze sporu mezi tzv. vrcholové predátory.

Člověk začal mít v posledních desetiletích pocit, že jeho schopnosti mu umožňují řídit přírodu. Mnoha lidem se v hlavách zrodily pocity všemocných draků, pocity vládců a pánů tvorstva. A přestože nám příroda (a možná i celá planeta Země) dává opakovaně najevo, že jsou lidé tváří v tvář planetárním a přírodním silám naprosto bezmocní, přesto se mezi námi stále objevují jedinci, které pocity pánů tvorstva neopouštějí.

Snad právě proto musíme opakovaně poslouchat názory některých zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, že vlci, medvědi, vydry a další velké šelmy nepatří do české krajiny. A to i v situaci, kdy sami myslivci nejsou schopni řešit téměř kalamitní stavy divočáků v České republice a dlouhodobě přemnoženou srnčí a jelení zvěř v českých lesích. Ve všech případech přitom takto přemnožená zvěř způsobuje škody v řádu minimálně stovek miliónů korun ročně. A v této situaci začnou zástupci ČMMJ otevírat diskuzi o škodách způsobených šelmami.

Nevím, jak vám, ale mně to připomíná absurdní scénu, ve které “slepý myslivec začne střílet ostrými náboji”.