Belbo.cz

Něco o mně

Vladimír F. Mana

Narozen 3.10.1965

Absolvent Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V oboru ekologie, ochrana dřevin a ochrana přírody a krajiny pracuje od roku 1992, nejdříve jako správce břehových porostů a ekolog Povodí Moravy, později výzkumný pracovník a pracovník správy CHKO Bílé Karpaty. Od roku 2001 působí ve funkcích vedoucího střediska a později provozního náměstka Agentury ochrany přírody a krajiny. Od začátku roku 2006 pracoval jako expert a konzultant v oboru ochrany přírody a krajiny a autorizovaná osoba pro zpracování biologických hodnocení.

V letech 2003 až 2012 byl externím spolupracovníkem Ostravské university, kde přednášel předměty „Ekonomika a management v ochraně přírody“ a „Politika v ochraně životního prostředí“. Od 1.10.2006 do 31.8.2007 působil jako vedoucí katedry Podnikání a management v životním prostředí Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě. V letech 2007 a 2008 působil v Katowicích (PL) v mezinárodním projektu WaterNorm, kde pracoval na přípravě metodiky mapování vodních toků v urbanizovaném prostředí, možností jejich revitalizace a na přípravě Česko – Polských mezinárodních projektů. Od konce roku 2008 do začátku roku 2012 pracoval v mezinárodním projektu REURIS, který se zabývá revitalizacemi malých vodních toků v urbanizovaných oblastech. V letech 2010 až 2013 pracoval v mezinárodním projektu AIR SILESIA, který se zabýval problematikou znečištění ovzduší v česko-polském pohraničí.

Od roku 2012 přednáší na Masarykově universitě v Brně.

V listopadu roku 2012 byl zvolem členem Zastupitelstva Zlínského kraje. Jako krajský zastupitel se do první poloviny roku 2014 věnoval problematice mezinárodních vztahů a regionálně také problematice školství a životního prostředí.

Od 3.2.2014 do 30.6.2015 působil ve funkci náměstka ministra životního prostředí. Od 1.7.2015 zastává funkci náměstka pro řízení sekce státní správy MŽP.