Belbo.cz

Zmizí skutečně Šumava ze světového seznamu?

Dnešní příspěvek redaktora Pavla Barocha na serveru aktualne.cz s názvem „Ze světového seznamu mizí jeden národní park: Šumava“ je v mnoha směrech pozoruhodný. Pozoruhodný jako příkladná ukázka zkresleného informování veřejnosti. Pozoruhodný jako ukázka demagogické a nejspíš i záměrně zkreslované práce s informacemi. A každopádně pozoruhodný také jako ukázka velmi špatné novinářské práce. Pokusí se vám své negativní hodnocení práce pana Barocha zdůvodnit několika následujícími argumenty.
Již titulek a následně také první věta příspěvku („Česko nakročilo k tomu, aby byla ze světového seznamu národních parků vyškrtnuta Šumava.“) přinášejí rádoby senzační informaci, která je zcela nesmyslná. Žádný oficiální „světový seznam národních parků“ totiž neexistuje. A už vůbec ne ve smyslu světového seznamu kulturních památek UNESCO, jak se čtenářům snaží sugerovat autor příspěvku.
Autor příspěvku se také snaží vytvořit dojem, že v rámci systému kategorizace chráněných území, který IUCN poprvé publikovala v roce 1994 a který byl postupně upravován, existuje nějaká hierarchie či kvalitativní posloupnost, kdy kategorie s nižším číslem znamená kvalitativně cennější území. Přitom přímo dokument publikovaný IUCN doslovně uvádí, že se jedná o managementové kategorie a že „číslování od I do VI nevyjadřuje žádnou hierarchii“. Sami autoři „Zásad pro kategorizaci chráněných území na základě managementu“, jak se zmiňovaná kategorizace oficiálně nazývá, tedy opakovaně zdůrazňují, že nelze považovat území zařazené do kategorie II za cennější, než území zařazené do kategorie III, IV, V nebo VI. Přitom právě na tomto nesmyslném předpokladu postavil Pavel Baroch celý svůj dnešní příspěvek. Je potřeba se ptát: „Jedná se o neznalost autora nebo jeho záměr manipulovat veřejným míněním? A pokud je motivem záměrná manipulace, kdo na ní má zájem?“
Nevím, co bylo cílem dnešního novinářského snažení Pavla Barocha. Každopádně ale vím, že svým článkem upozornil na chybu, kdy je od poloviny devadesátých let NP Šumava označován za území kategorie II podle Zásad kategorizace IUCN, ačkoliv podle současné ani podle zcela první podoby těchto zásad nikdy nesplňoval podmínky pro zařazení do této kategorie. Pravděpodobně také proto, že tento národní park byl vyhlášen několik let před prvním publikováním Zásad kategorizace IUCN.
Současná snaha šířit nepravdivé informace o podstatě a významu Zásad kategorizace chráněných území podle IUCN, jejíž součástí se stal i redaktor Pavel Baroch, je pouze projevem zoufalé snahy malé skupinky lidí prosadit své představy o budoucnosti Šumavy doslova navzdory všem a za použití jakýchkoliv prostředků, včetně lží a manipulací s informacemi.